ontslagen niet blij werkdruk werknemers stress crisis

Niet ontslagen, toch niet blij

ontslagen niet blij werkdruk werknemers stress crisis
In deze crisistijd worden veel mensen ontslagen. De jonkies gaan er het eerst uit en de ouderen blijven zitten. Met nog meer werkdruk, want hetzelfde werk moet gedaan worden door minder mensen. Dat is vragen om problemen!

Toch moet een bedrijf nu eenmaal rendabel zijn. Het is tenslotte geen liefdadigheidsproject. Er moet geld verdiend worden en soms is personeel ontslaan een redmiddel om op koers te blijven. Dat kan een logische en verstandige stap zijn, bedrijfsmatig gezien.

Mensen gemotiveerd houden
Maar wat veel te vaak vergeten wordt is dat je iets moet doen met en voor de mensen die ‘overblijven’ op de werkvloer. Bovenop de extra werkdruk, het werk moet nu immers gedaan worden met minder mensen, ervaren zij de zorg om er ook uit te moeten op termijn. Daarnaast kan voor 60-plussers het feit dat het pensioen nog even langer op zich laat wachten een extra druk geven. En wat te denken van mensen die vóór de crisis al speelden met het idee om van baan te veranderen? Deze groep kiest nu waarschijnlijk toch eieren voor haar geld en blijft nu voorlopig bij de oude werkgever. Maar je kunt op je klompen aanvoelen dat dat niet met de meeste toewijding en enthousiasme gebeurt.  Hoe zorg je ervoor dat deze mensen gemotiveerd blijven en langer met plezier doorwerken? Dat heeft te maken met aandacht, openheid en begrip.

Laat werknemers groeien
Begin bij de basis: zorg ervoor dat werknemers zich gezien voelen. Heb aandacht voor hen. Creëer een echt open atmosfeer waarin werknemers zich vrij voelen om hun talenten te gebruiken en eventuele problemen aan te kaarten (in de wetenschap dat er serieus naar wordt gekeken en gehandeld!). Het woord ’empowerment’ drukt wat dat betreft goed uit wat mijn visie hierop is. Laat werknemers groeien! Dan zijn mensen best bereid om een stapje harder te lopen als dat nodig is. Zolang ze maar inzicht krijgen in het hoe en waarom. Zich betrokken kúnnen voelen bij het bedrijf. Weten hoe het er zo ongeveer aan toegaat op een andere afdeling, hoe het gehele proces loopt. Niet nodig? Een gemiste kans!